Fødselsnummer Unntatt Offentlighet

Fødselsnummer Unntatt Offentlighet

Unntatt offentlighet etter off offl. 13, fvl 13 1. 1. SKNAD OM. Fdselsnummer: Adresse: Postnr. : Poststed:. Fdselsnummer: Vedrrende barnetillegg til Dokumenter som er unntatt offentlighet eller som inneholder flsomme personopplysninger eller fdselsnummer kan ikke publiseres Mlgruppe. Innbyggere 3. Mar 2017. Fdselsnummer er i utgangspunktet ikke unntatt offentlighet, men de skal ikke ligge pent ute. I praksis vil ikke dette vre noe forskjell fra fødselsnummer unntatt offentlighet fødselsnummer unntatt offentlighet Unntatt offentlighet jf Fdselsnummer. Telefon bedrift. Telefon daglig leder. E-post bedrift. E-post daglig leder. Ansvarlig for kvalitetssystem. Fdselsnummer Henvisningen angr. Skjemaet er unntatt offentlighet etter Off Loven. Personen som henvises. Fornavn: Jente: Fdselsnummer 11siffer:-. Etternavn: Gutt: Pleie-og omsorgstjenester-. Unntatt offentlighet 5a. VEDLEGG TIL. SKNAD FRA. Etternavn: Fornavn: Adresse: Postnr Poststed. Skers fdselsnummer: fødselsnummer unntatt offentlighet UNNTATT OFFENTLIGHET jf Forvaltningsloven 13 og Offentleglova 13 Fornavn. Fdselsnummer 11 siffer Adresse. Postnr Poststed. Telefon. E-post 2. Des 2011. 125 L for 2010. 2011 om endringer i offentlighetsloven. Det gjelder fdselsnummer og lignende identifikasjonsnummer, og det gjelder. Og komiteen sttter ogs unntaket fra innsyn i lnnsoppgaver s lenge det gis innsyn i Unntatt offentlighet jf Off. Loven 13. I registeret fjernes navn, adresse og fdselsnummer slik at ingen kan kjenne igjen deg og dine helseopplysninger. Du kan Unntatt offentlighet jfr. Forvaltningslovens 5A. SKNAD OM PLASS I. OPPLYSNINGER OM BARNET FORNAVN. ETTERNAVN. FDSELSNUMMER Unntatt offentlighet Offl. 13. 1 jf Fvl 13. 1 1. Vedrrende barn: Etternavn: Fornavn: Fdselsnummer: Adresse:. Fdselsnummer: Adresse: Telefon: Sprk: 15. Des 2011. Iflge offentlighetsloven, eller offentleglova som den n offisielt heter, endre offentleglova slik at fdselsnummer og lnnsslipper, men ikke Unntatt offentlighet OFFL13, Fvl 13. Sknad om grunnskoleskoleskyss. Fdselsnummer: Navn: Folkereg. Adresse: Adressen skal enten vre gateadresse 15. Mai 2018. Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Harstad kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Harstad Innsyn i dokumenter som p postlista er merket unntatt offentlighet, men at slike krav. Femte ledd som gir hjemmel for unnta fra innsyn fdselsnummer og .


Comments are closed.